>4‰ śpiączka
3-4‰ spadek ciśnienia krwi, obniżenie temperatury, możliwy powolny zanik funkcji oddechowych
2-3‰ zaburzenia mowy, wzmożona senność, obniżenie zdolności kontroli własnego poruszania się i zachowania
1-2‰ zaburzenie koordynacji mięśniowej i równowagi, osłabienie sprawności intelektualnej i pamięci, brawura, opóźnienie czasu reakcji, wahania nastroju (euforia, agresja)
0,8‰ błędna ocena własnych możliwości, znaczne obniżenie samokontroli i koncentracji
0,5‰ zmniejszenie zdolności rozpoznawania sytuacji, pobudliwość, upośledzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, pogorszenie ostrości widzenia i oceny odległości, opóźnienie adaptacji oka na ciemność i ruchomych źródeł światła
0,3‰ drobne zaburzenia równowagi i koordynacji, gorsze spostrzeganie kształtów przedmiotów w oddali
0,2‰ dłuższe spostrzeganie
0,1‰ rozproszona uwaga
«Cofnij
Zeropromila