Pobierz plakat kampanii »
Pobierz ulotkę kampanii »


Celem kampanii pod hasłem "Zero proMILA" było uświadomienie
kierującym, jakie zagrożenia wiążą się z piciem alkoholu i
późniejszą jazdą autem.
Akcja została zapoczątkowana w grudniu 2007 roku na ulicach
 Warszawy. W 2008 roku PVA wraz z Partnerami kontynuowało
 kampanię na terenie całego województwa świętokrzyskiego.
Od 8 grudnia do 14 grudnia rozdano 7 000 alkotestów oraz
materiałów edukacyjno – informacyjnych w ramach tzw. „rękawów
 trzeźwości” czyli kontroli policyjnych.
Ważnym instrumentem naszych działań były punkty konsultacyjne
tzw. „kąciki trzeźwości” rozmieszczone w uczęszczanych miejscach
na terenie Kielc. Informacjami służyli policjanci oraz specjaliści
bezpieczeństwa ruchu drogowego, wspomagani materiałami
edukacyjnymi wyświetlanymi na multimediach. Ponadto narzędziami
wykorzystywanymi w kampanii były ruchome transparenty z
wymowną grafiką i hasłem kampanii „Zero proMILA” obecne na
terenie Kielc, jak również ulotki, plakaty, filmy, nalepki itp. Podczas
finału akcji w Kielcach odbyły się testy sprawnościowe
samochodami na placu manewrowym przy użyciu m.in. alkogogli
– okularów symulujących stan upojenia alkoholowego.
Działania popularyzujące trzeźwość promowane były także dzięki
aktywnej współpracy z lokalnymi mediami poprzez inicjowanie
artykułów i wywiadów promujących trzeźwość w czasie jazdy
samochodem.
Dla potrzeb kampanii uruchomiona została strona internetowa
www.zeropromila.pl. Równolegle akcję promował obrendowany
tramwaj na najbardziej ruchliwych ulicach Warszawy.
Konferencja prasowa inaugurująca akcję odbyła się 8.12
w Kielcach, a jej podsumowanie - 13.12.
Śmiało można wysnuć wniosek, że dzięki podjętym działaniom
kampania „Zero proMILA” zintegrowała i zaktywizowała
społeczność lokalną, media, władze samorządowe oraz
wielu innych ważnych Partnerów do podnoszenia świadomości
społecznej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Kampania społeczna „Zero proMILA” wspierana była przez
następujących Partnerów:

- Świętokrzyska Komenda Wojewódzka Policji
- Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w
Kielcach
- Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kielcach
- Polski Związek Motorowy
- Automobilklub Kielecki
- Marcin Różycki - organizator kampanii „Pijany kierowca
zabił mojego przyjaciela!!!”
- Fundacja KRZYŚ
- Fundacja „Z głębi serca”
- Echo Dnia
- Telewizja Nowa Kielce
- Radio Fama
- Extra Kielce
- Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”
- Leśny Dwór.

Patronat medialny: TVP Kielce, Gazeta Wyborcza, Radio Kielce
oraz Radio Plus.

Trzeźwość kierujących na drodze to mniej ofiar wypadków
samochodowych, mniej nieszczęść ich rodzin i przyjaciół!

Twój stan na drodze to „Zero proMILA”!

więcej na www.pva.org.pl

«Cofnij
Zeropromila